ASIDOX PROTOKOL

o-asidox-protokolu

Asidox protokol djeluje na ustaljene biološke procese i kontrolne sisteme čime se organizmu omogućava da dođe do punih kapaciteta imunološke odbrane, regeneracije tkiva i uspostavljanja fizioloških procesa organizma, isključivo kao cjeline.

Asidox protokol je osmišljen da aktivira antinflamatorne i imunološke potencijale u cilju funkcionalne i metaboličke efikasnosti.

Asidox protokol u osnovi ima dostignuća Biomedicine, grane medicine koja primjenjuje zajedničke principe prirodnih nauka u kliničkoj praksi-biologije, hemije i fizike.

Pristupi Asidox protokola su u opsegu djelovanja od molekularnih interakcija do fizičko-biohemijskih procesa.

Ti pristupi su osnova Asidox protokola u svrhu novih strategija dijagnostike i terapija.

ŠTA JE ASIDOX PROTOKOL

sta je asidox protokol

Asidox protokol čine dijagnostičke i terapijske procedure.

Hardverski i softverski sistem koji omogućava procjenu kvalitativnih sumiranih
vrijednosti membranskih potencijala i odgovora ćelijskih receptora različitih organa na
efekte spoljašnjeg okruženja a koji odražavaju njihovo funkcionalno stanje na
ćelijskom nivou. To je dijagnostički postupak dobijanja digitalnog signala na aparatu
Spektrum koji se sastoji od mjerenja stanja svake ćelije, organa i fizioloških sistema organizma.

Spektrum je dijagnostičko – terapijski aparat koji posjeduje najnovije hardversko – softverske bioinformacione tehnologije koje omogućavaju procedure dijagnostike svih organa, fizioloških sistema organizma, njihovog funkcionalnog stanja, ukupnog energetskog stanja organizma kao i terapijske procedure egzogene i endogene biorezonantne terapije.

 

Selektorska baza uređaja sadrži u sebi 35 374 (trideset pet hiljada trista sedamdeset četiri) markera bolesti, različitih fizioloških i patoloških stanja,  poremećaja, mikroorganizama (parazita, virusa, bakterija) kao i markersku bazu ljekovitih preparata i namirnica ishrane.

Primjena:

Dijagnostika, liječenje, praćenje efikasnosti terapija i drugih fizičkih i hemijskih procedura, procjene specifičnih fizičkih (radnih, sportskih) zahtjeva, potrebe za unapređenjem i jačanjem mentalnog i psihičkog stanja, analiza cjelokupnog stanja sportista i sagledavanje niza drugih specifičnosti ispitanika, sofisticirana analiza za svaku nutritivnu materiju prateći najnovije naučne  programe instituta i agencija o hrani kao i Međunarodnog savjeta za bezbjednost hrane.

Pregled aparatom Spektrum je neinvazivan i nema nijednu kontraindikaciju u primjeni.

ASIDOX TERAPIJSKA ISHRANA

ASIDOX TERAPIJSKA ISHRANA

Program Asidox terapijska ishrana je skup preporuka u vezi ishrane na osnovu anamnestičkih i
drugih mjernih parametara koji se dobijaju aparatom Spektrum.

ASIDOX TERAPIJSKA ISHRANA ZASNOVANA JE NA SLIJEDEĆEM:

NE POSTOJI UNIVERZALNI SAVJET
POSTOJI JEDINSTVEN OKVIR OKO KOGA JE IZGRAĐENA
INDIVIDUALNOST SVAKE LIČNOSTI. TAKO JE I SA HRANOMDUŽINA ŽIVOTA JE OBRNUTO PROPORCIONALNA STEPENU
ISCRPLJENOSTI ENZIMSKOG I KOENZIMSKOG POTENCIJALA ORGANIZMAVAŽNO JE ODŽATI VISOK NIVO DINAMIČNOSTI
HEMIJSKIH PROCESA TRANSFORMACIJE ENERGIJE I MATERIJE U ORGANIZMUTOKSINI AKUMULIRANI U TIJELU ODGOVARAJU SUKOBU POTISNUTOM U PSIHIINHIBITORI ENZIMA
MNOGE NAMIRNICE SADRŽE VELIKI BROJ ENZIMA ALI I
INHIBITORA ENZIMA. UKOLIKO SE OVI INHIBITORI NE
DEAKTIVIRAJU PREDSTAVLJAJU VELIKI NAPOR ZA PROBAVNI SISTEMUZRAST
(JEDAN OD NAJVAŽNIJIH FAKTORA U SVIM PROTOKOLIMA)
METABOLIZAM SE MIJENJA NA SVAKIH 5 DO 7 GODINAPREKOMJERNO KONZUMIRANJE JEDNE TVARI JE VEOMA ŠTETNO ZA ZDRAVLJENAŠA PERCEPCIJA SPOLJNOG SVIJETA KOJA DOVODI DO
EMOCIONALNIH UDARA UTIČE NA VEOMA BRZU
POTROŠNJU VITAMINA I MINERALALOŠE KOMBINOVANJE HRANE USPORAVA METABOLIZAM.
NAJVAŽNIJE JE PRAVILNO KOMBINOVANJE NAMIRNICAČOVJEKOVE REAKCIJE I PONAŠANJE DEFINIŠU
NEUROLOŠKI, BIOHEMIJSKI, GENETSKI, KOGNITIVNI,
PSIHODINAMSKI, SOCIJALNI FAKTORI ALI I FAKTORI OKRUŽENJA I ENERGETSKI TOKOVIDEMULCENTI U ISHRANI
HRANA KOJA UMIRUJE UPALE I IRITIRANA TKIVAOPTEREĆENJE ENDOTOKSINIMA KAO POSLJEDICA
POVEĆANOG BROJA ENDOTOKSINSKIH BAKTERIJA U
CRIJEVIMA DOVODI DO GOJAZNOSTI I OBOLJENJA

POTREBNA JE 41 HRANJIVA MATERIJA DA BI ČOVJEK BIO ZDRAV

TREBA IH DOBITI IZ RAZLIČITIH NAMIRNICAZAVISNO OD KVALITETA HRANE I PIĆA U NAŠEM
SVAKODNEVNOM JELOVNIKU NAŠE STANJE IZ DANA U
DAN PROPORCIONALNO SE MJENJA IZAZIVAJUĆI PROMJENE
U KVALITETU KRVI, U NERVNIM REAKCIJAMA ŠTO NA DUŽI
ROK DOVODI DO PROMENA U FUNKCIJI A ONDA I DO
PROMJENA U STRUKTURIGENI SAMI PO SEBI NE ODREĐUJU DA LI ĆE BOLEST
NASTATI. ONI FUNKCIONIŠU EKSPRESIJOM ILI
AKTIVIRANJEM. ALI ISHRANA I OKRUŽENJE JESU KLJUČ
KOJI ĆE SE GENI AKTIVIRATI, DOBRI ILI LOŠI

ASIDOX PREPARATI

 

Zdravlje je pokazatelj skupa hemijskih transformacija  unutar ćelije što je osnova  funkcije i strukture svakog živoga organizma. Zato je izazov da se kroz istraživanje ćelijske fiziologije nađu najoptimalnije biljne aktivne materije koje bi mogle da normalizuju ćelijski metabolizam i rezultiraju zdravom funkcijom organa.

ASIDOX PREPARATI revitalizujući ćeliju „podmlađuju”
organizam, imaju zaštitno dejstvo jer povećavaju
otpornost ćelije od hipoksije i dejstva toksina, normalizuju
razmjenu materija u tkivima, intenziviraju metablizam na
ćelijskom nivou. tj. „podmlađuju” ćelije ljudskog organizma u cjelini.

Pratite nas:

Pitajte nas: